łany

Serdecznie witamy!

Zespół Pieśni i Tańca Ł A N Y Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wcześniej Akademii Rolniczej) powstał w 1974 r. Ówczesny Rektor prof. dr hab. Jerzy Zwoliński postanowił utworzyć na Akademii Rolniczej zespół folklorystyczny. Zadania tego podjął się wówczas jeszcze student Jerzy Dengusiak, który dzięki swojemu uporowi, w krótkim czasie doprowadził do jego urzeczywistnienia.

Początkowo była to małą grupa miłośników muzyki i tańca, którzy swoim entuzjazmem i pracą sprawili, że pierwszy wystep odbył się już po trzech miesiącach. Grupa ta prowadzona artystycznie przez dr Marię Stróżyk i Wacława Wojciechowskiego do końca 1976 roku, prezentowała program o charakterze regionalnym.

W styczniu 1977 roku kierownictwo artystyczne objął  Wiesław Kaszubkiewicz, nadał zespołowi całkowicie odmienny charakter, zaczął tworzyć nowy program i zaproponował obecną nazwę.
W jego założeniach folklor stanowił tworzywo do artystycznego opracowania i przystosowania do wymogów sceny, z jednoczesnym zachowaniem autentycznych kostiumów, muzyki i elementów tanecznych oraz charakteru poszczególnych regionów. Dzięki temu prezentowane programy są widowiskami barwnymi, pełnymi ekspresji i dynamiki.

 Większość opracowań muzycznych jest dziełem Ludwika Roka - wybitnego muzyka, członka Rady Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF, z którym Zespół współpracuje nieustannie od 1978 roku.

Od 1981 roku, do dziś, specjalistą do spraw organizacyjnych z funkcją kierowniczą zespołu jest Zenon Musiał. W 2000 roku do zespołu dołączył Andrzej Tarnowski, który przez parę lat był instruktorem tańca i asystentem ówczesnego kierownika zespołu p. Wiesława Kaszubkiewicza i to pod jego nadzorem przygotowywał się do przejęcia funkcji specjalisty ds. artystycznych, którą pełni od roku 2007 do dnia dzisiejszego.

„Ł A N Y”  tworzą i doskonalą swój repertuar w oparciu o fachową kadrę etatowo pracującą w zespole przy udziale specjalistów z różnych dziedzin. Podstawowym obszarem twórczych zainteresowań zespołu jest polski folklor taneczno-muzyczny. Zachowując jego oryginalność i autentyzm przystosowano go do wymogów sceny w formie suit regionalnych i widowisk obrzędowych. Aktualnie bogaty program z wielu regionów Polski prezentowany w formie artystycznie opracowanej obejmuje: Wielkopolskę Zachodnią , Wielkopolskę Południową , Szamotuły, Kurpie, Kraków, Beskid Żywiecki, Lublin, Łowicz, Rzeszów, Spisz oraz polskie tańce narodowe Kujawiak, Oberek, Polonez, Mazur, Krakowiak a także widowiska obrzędowe takie jak Noc Kupały. Nadal czołowe miejsce zajmuje w nim macierzysty region – Wielkopolska.

Zespól koncertuje w składzie 35-45 osób w tym są dwie grupy taneczno-wokalne i kapela z solistami. Możliwe są też samodzielne prezentacje kapeli z małą grupą wokalno-taneczną.
Członkami zespołu są w większości  studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.
W oparciu o zespół studencki, od 1990 roku funkcjonuje dziecięcy zespół "ŁANIKI", który skupia dzieci byłych członków zespołu, pracowników Uczelni i inne.
Popularyzując polską kulturę narodową zespół prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie muzyki, śpiewu i tańca. Kilkanaście osób prowadzi samodzielną działalność artystyczną, wykorzystując wiedzę i umiejętności tu nabyte. Od momentu powstania do chwili obecnej zespół dał kilkaset koncertów, ma na swym koncie nagrania foniczne, radiowe i telewizyjne, uczestnictwo w wielu prestiżowych festiwalach, w kraju i poza jego granicami ( w Europie, Afryce i Ameryce Południowej) dużo sukcesów, nagród i wyróżnień.
 

łany