łany

Propozycja współpracy

Zespół Pieśni i Tańca Ł A N Y Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca się z propozycją rozważenia możliwości podjęcia współpracy.


Ł A N Y to duża i sprawna grupa młodzieży akademickiej o szerokich i zróżnicowanych możliwościach programowych z wieloletnimi tradycjami, funkcjonująca od 1974 roku. Działalność zespołu prowadzona jest w oparciu o etatową kadrę przy udziale specjalistów z różnych dziedzin.
Podstawowym obszarem twórczych zainteresowań jest folklor taneczno-muzyczny z terenu całej Polski. Zachowując jego oryginalność i autentyzm przystosowano go do wymogów sceny, najczęściej w formie suit regionalnych i widowisk obrzędowych.

 

W ramach naszej oferty możemy przyjąć realizację następujących zleceń: 

 

  • koncerty pełnospektaklowe we własnym obiekcie i wyjazdowe,

  • samodzielne widowiska obrzędowe w opracowaniu na scenę i plener

  • koncerty edukacyjne dla szkół z teoretycznym wprowadzeniem i omówieniem kostiumów, w ramach narodowego programu zachowania dziedzictwa kulturowego w regionach

  • oprawy artystyczne imprez regionalnych, targowych, konferencji, seminariów,jubileuszy, bankietów,  itp...

  • samodzielne prezentacje kapeli lub kapeli z solistami,

  • udział w akcjach promocyjno-reklamowych (możliwe też uczestnictwo hostess w kostiumach ludowych ze znajomością języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

 

Dysponujemy własną zaciemnianą salą widowiskową ze sceną i garderobami oraz sprzętem nagłaśniająco-oświetleniowym.

 

Zespół koncertuje w składzie 25-45 osób, w tym dwie grupy wokalno- taneczne i kapela.

 

Możliwe są także samodzielne prezentacje muzyczne kapeli (akordeon,skrzypceI, skrzypceII, klarnet,trąbka, kontrabas, dudy,  4-6 osób ) lub z udziałem małej grupy wokalno-tanecznej (dodatkowo 4-10 osób).
Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów na temat innych zadań wykraczających poza naszą ofertę.
 

łany