łany

Kadra

     
KIEROWNIK ZESPOŁU
mgr inż. ZENON MUSIAŁ 
SPECJALISTA ds. ARTYSTYCZNYCH
ANDRZEJ TARNOWSKI
INSTRUKTOR TAŃCA
mgr inż. JULIANO JARENCZUK
     
INSTRUKTOR WOKALNY
  ALEKSANDRA PURA
AKOMPANIATOR
TOMASZ BARAŃSKI
 AKOMPANIATOR
mgr DAWID KRUPA
 
 

KIEROWNIK KAPELI
dr MIKOŁAJ RYKOWSKI

 

 

łany