łany

Stowarzyszenie

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ
61-662 Poznań ul.Dożynkowa 9G
NIP: 777 295 52 57 REGON: 300478910

 

 ROZLICZ SWÓJ PIT SZYBKO, ŁATWO I PRZYJEMNIE.

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%.

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

Współpracujemy z tym stowarzyszeniem, które statutowo wspiera wszelkie działania mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem propagowania tańców ludowych i śpiewu wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz.U. z dnia 29 maja 2003roku)

 

Z tego tytułu może otrzymać 1% z odprowadzanego przez Państwa podatku za rok 2009 i następne lata.

 

W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM NALEŻY PODAĆ:

 

Nazwa:                          WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ

Adres:                           61-662 Poznań ul.Dożynkowa 9G

Nr KRS:                         0000265377

Nr konta bankowego:   33 1090 1854 0000 0001 0669 6632

Cel:                               na Ł A N Y


Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe naszego zespołu w taki sposób. Nic Państwa to nie kosztuje, a nam bardzo pomoże w prowadzeniu dalszej działalności. Za każdą najdrobniejszą kwotę będziemy bardzo wdzięczni. Przekazane środki przyczynią się do realizacji zakładanych przez nas celów.

Serdecznie dziękujemy.
 

łany